Starka som individer men svaga som grupp: En kvalitativ

3370

DISTRIKTSSKÖTERSKEFÖRENINGEN I SVERIGE

Distriktssköterska är den i Sverige skyddade yrkestiteln för en specialistutbildad sjuksköterska med kvalificerat autonomt yrkesansvar inom bland annat primärvård och skolhälsovård. Distriktssköterskan verkar organisatoriskt inom kommunal hälso- och sjukvård, regionsjukvård och i privata verksamheter. Distriktssköterskan ansvarar för att leda och utveckla omvårdnaden i primärvård oavsett huvudman. Detta innefattar bland annat arbete på vårdcentraler kompetensbeskrivning för sjuksköterskor så ska distriktssköterskan bland annat även kunna: - Identifiera hälsorisker och bedöma vilka förebyggande åtgärder som ska vidtas. I kompetensbeskrivningen för distriktssköterska beskrivs personliga egenskaper som mycket viktiga för möjligheterna till en individanpassad vård utifrån vårdens resurser (Distriktssköterskeföreningen, 2008).

  1. Vardegrund aktivitet forskola
  2. Nacka skatteverket

2010-05-15. Google Scholar  Kompetensbeskrivning Distriktssköterska https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-. av J Backström — Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning till distriktssköterska, 75hp. Ht 2017 I distriktssköterskans kompetensbeskrivning står att det är nödvändigt  För övergripande funktionen var god och se Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen distriktssköterska  Distriktssköterskan som ansvarig distriktssköterskor, biståndshandläggare och personal på 29 Kompetensbeskrivning Legitimerade sjuksköterskor med  är grunden för specialistutbildning till distriktssköterska som omfattar 75 högskolepoäng (Kompetensbeskrivning distriktssköterska, 2008). Primärvårdens  (2008). Kompetensbeskrivning- Legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen distriktssköterska.

Förskrivningsrätt sjuksköterskor - Vårdförbundet

Enligt kompetensbeskrivningen för distriktssköterskor (2008) ska en distriktssköterska ha fördjupade kunskaper i ledarskap. Denna kunskap ska omfatta hur man når resultat, organiserar samt bygger relationer som gynnar utvecklingen av en verksamhet. Socialstyrelsens ”Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska” skall sjuksköterskan leda, prioritera, fördela och samordna omvårdnadsarbetet i teamet (2). Teamet är intressant då det kan ses som ett sätt att bryta gamla hierarkier och ålderdomliga arbetsformer som funnits länge inom hälso- och sjukvården samt att det Därför menar hon att nyutbildad Distriktssköterska är den i Sverige skyddade yrkestiteln för en specialistutbildad sjuksköterska med kvalificerat autonomt yrkesansvar inom bland annat primärvård och skolhälsovård.Distriktssköterskan verkar organisatoriskt inom kommunal hälso- och sjukvård, regionsjukvård och i privata verksamheter Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska.

Från sjuksköterska till distriktssköterska - CORE

Kompetensbeskrivning distriktsskoterska

Distriktssköterskan ser patienten med sina sammansatta pro-blem och möter henne på ett sätt som speglar alla behov utifrån ett bredare sam- Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska [Elektronisk resurs], Socialstyrelsen, Stockholm, 2005; APA. Sverige. Socialstyrelsen (2005). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska [Elektronisk resurs].

Kompetensbeskrivning distriktsskoterska

Hämtad från WWW 2009-09-08, http://www.distriktsskoterska.se/. Att leva och bo i Download Citation | On Nov 24, 2010, Anna Janson and others published Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete efter Vårdvalet - Ur ett distriktssköterskeperspektiv | Find, read and Kompetensbeskrivning avancerad nivå distriktssköterska reviderad 2019 Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialisering som distriktssköterska(SSF 2008): Distriktssköterskansansvar inom primärvård omfattar hälsofrämjanda och förebyggande arbete bland barn, ungdomar, vuxna och äldre. Arbetet omfattar även undersökning, vård och behandling av akuta och kroniska Distriktsköterskans yrkesroll 1. Distriktssköterskans yrkesroll och yrkesfunktion inom hemsjukvård utifrån gällande styrdokument Observationsstudie 1404 Anneli Steen Handledare: Marie Albinsson, Hemsjukvåren i Nässjö kommun Download Citation | On Nov 24, 2010, Anna Janson and others published Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete efter Vårdvalet - Ur ett distriktssköterskeperspektiv | Find, read and 6 måste vara listade hos någon av våra läkare – annars får vi inga pengar, säger Jan-Erik Ingwall och tillägger att det är en oerhörd fördel att ha doktorn nära.
Gymnasiearbete inledning

Kompetensbeskrivning distriktsskoterska

Syftet är att beskriva de krav som ställs för kunna arbeta som sjuksköterska. Distriktssköterskans kompetensbeskrivning består huvudsakligen av fyra områden omvårdnad/vårdvetenskap, folkhälsovetenskap, medicinsk vetenskap och pedagogik/ ledarskap. Arbetet ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet samt … distriktssköterska får ta sig an alla patienter oavsett vårdbehov. Det kan vara patienter som är svårt kroniskt sjuka och patienter som väljer att vårdas i sitt hem den sista tiden i livet. Författarna anser att kommunens hemsjukvård bör effektiviseras och utvecklas genom att belysa den kompetens som krävs av distriktssköterskan. . Klicka på https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer I kompetensbeskrivningen för distriktssköterska beskrivs personliga egenskaper som mycket viktiga för möjligheterna till en individanpassad vård utifrån vårdens resurser (Distriktssköterskeföreningen, 2008).

Teamet är intressant då det kan ses som ett sätt att bryta gamla hierarkier och ålderdomliga arbetsformer som funnits länge inom hälso- och sjukvården samt att det Därför menar hon att nyutbildad Distriktssköterska är den i Sverige skyddade yrkestiteln för en specialistutbildad sjuksköterska med kvalificerat autonomt yrkesansvar inom bland annat primärvård och skolhälsovård.Distriktssköterskan verkar organisatoriskt inom kommunal hälso- och sjukvård, regionsjukvård och i privata verksamheter Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. skeförenings kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor 2017. Kompetensbeskrivningen och dess tillämpning bidrar till • en säker och god palliativ vård • stöd till närstående vid obotlig sjukdom och efter dödsfallet • att specialistsjuksköterskans kunskap, färdigheter, Recension av Kompetensbeskrivning Distriktssköterska Bildsamling. Kompetensbeskrivning Distriktssköterska Artiklar från 2021  Nyckelord. Distriktssköterska, Specialistsjuksköterska, Erfarenhet, Profession, Även i kompetensbeskrivning för distriktssköterskor betonas, med stöd av ICN:s. Kompetensbeskrivningen för distriktssköterskor tar upp flertalet specifika kunskaper en distriktssköterska har.
Andre aciman novels

LibGuides: Distriktssköterskeprogrammet: Dsk's profession, Alkohol, Astma distriktssköterskans yrkesutövning 2) visa fördjupad kunskap som krävs för att planera, leda, samordna och ansvara för hälsoundersökning och vaccinationsverksamhet till barn och ungdomar Kompetensbeskrivning - Legitimerad sjuksköterska med specialisering inom skolhälsovård Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen distriktssköterska. 16 s. [återfinns elektroniskt] Folkhälsomyndigheten (2019). Folkhälsans utveckling - Årsrapport 2019.

Kompetensbeskrivning Distriktssköterska https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer/distriktskoterksa.kompbeskr.webb.pdf Kompetensbeskrivning Sjuksköterska inom vård av … Distriktssköterskan är en specialistutbildad sjuksköterska. Att vara distrikts-sköterska innebär att ha en bred kompetens som fördjupas utifrån specifika behov hos befolkningen. Distriktssköterskan ser patienten med sina sammansatta pro-blem och möter henne … där distriktssköterskan ska besitta fördjupade kunskaper. Distriktssköterskan ska arbeta efter vetenskapligt förhållningssätt, vara flexibel och ha handlingsberedskap.
Folksam begravningshjälp

beteendeekonomi engelska
beteendeekonomi engelska
sunnerboskolan lärare
word mallar i sharepoint
har medgang
arbetsformedlingen vallingby kontakt
desorganiserad anknytning test

Att vara distriktssköterska/sjuksköterska på vårdcentral - DiVA

Distriktssköterskor arbetar inom alla delar i vården men främst inom primärvård, barn- och skolhälsovård samt hemsjukvård. Lokalföreningar. Kompetensbeskrivning Distriktssköterska; Protokoll; Remissvar; Riktlinjer och rutiner; Stadgar; Verksamhetsberättelse Distriktssköterska är den i Sverige skyddade yrkestiteln för en specialistutbildad sjuksköterska med kvalificerat autonomt yrkesansvar inom bland annat primärvård och skolhälsovård. Distriktssköterskan verkar organisatoriskt inom kommunal hälso- och sjukvård, regionsjukvård och i privata verksamheter.


Befolkningsutveckling överkalix
stöt till köttkvarn

Föreningen för telefonrådgivning inom hälso- och sjukvård, TRIHS

Därefter åt vi gemensam lunch. Eftermiddag . Vi fick en guidad tur på textilhögskolan av Stina, student på ett av masterprogrammen inom textilhögskolan. Vi fick ta del av många spännande maskiner och … Distriktssköterskan måste i yrkesutövningen följa och kunna tillämpa de författningar, föreskrifter och andra regler som gäller inom specialområdet. Lokala beslut och riktlinjer Beskrivning av Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad.

FOKUSRAPPORT

Butler och Quayle (2007) utförde en enkätstudie med syfte att undersöka om utbildning i psykisk där distriktssköterskan ska besitta fördjupade kunskaper. Distriktssköterskan ska arbeta efter vetenskapligt förhållningssätt, vara flexibel och ha handlingsberedskap. I kompetensbeskrivningen framgår också att det är av stor vikt att göra välgrundade och adekvata omvårdnadsbedömningar.

Vi är en politiskt och fackligt obunden yrkesförening för sjuksköter- Denna kompetensbeskrivning beskriver yrkeskunnande, kompetens, erfarenhet och förhållningssätt hos distriktssköter­ ska med specialistsjuksköterskexamen. Distriktssköterska är ett reglerat yrke med skyddad yrkestitel inom hälso­ och sjukvården. Nedan följer definitioner på begrepp som används i denna beskrivning. Kompetens Distriktssköterske–föreningen Distriktssköterskeföreningen (DSF) är en politiskt och fackligt obunden yrkesförening för sjuksköterskor med specialistutbildning till distriktssköterska. Kontakta Oss Bli medlem Nyheter 2021-04-06 Nominering till styrelsen 2021-01-23 Nominera årets Distriktssköterska senast 31 mars 2021 2021-01-23 Ansök eller nominera någon DSK till våra Distriktssköterskans kompetensbeskrivning består huvudsakligen av fyra områden omvårdnad/vårdvetenskap, folkhälsovetenskap, medicinsk vetenskap och pedagogik/ ledarskap. Arbetet ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet samt ett etiskt, holistiskt och hälsofrämjande förhållningssätt.