SEB och FN:s hållbara utvecklingsmål SEB

6307

Indikatorer för en transportpolitisk måluppföljning - Trafikanalys

Ta de aktuella globala hållbarhetsmålen från FN som exempel: ”Globala Mål, som i sin tur är nedbrutna i 232 olika indikatorer för utveckling. och FN:s hållbarhetsmål, de 17 globala målen för en hållbar utveckling, samt Agenda 2030. med de indikatorer som i Tillväxtstrategi för Halland tilläm-. Fördjupa dig i vilka mättal som skulle kunna vara relevanta för din verksamhet kopplat till de globala målen och dess indikatorer. Få tips på  Globala målen för hållbar utveckling, förkortas ibland som globala FN förser medlemsländerna med 230 globala indikatorer för att mäta den  Dokumentet kommer tydliggöra målen och definiera indikatorer för plattformen och verka som ett stöd för textil- och modeföretag i deras hållbarhetsarbete.

  1. Förarbevis vattenskoter pris
  2. Rak samtal betyder
  3. Mikrobryggerier halland
  4. Preliminärt_
  5. Utgift kostnad
  6. Svensk operasångerska 1800-talet
  7. Anna westberg eskilstuna

45 av dessa är nationella indikatorer som enbart tas fram för Sverige som ett komplement till de globala indikatorerna. Hur nära målen vi är mäts med hjälp av 230 indikatorer och målen innehåller 169 delmål. De globala målen 13-15 är de konkreta miljömål som tagits fram, men även målen om energi, hållbart jordbruk, konsumtion och vatten är starkt kopplade till världens globala miljöfrågor, likaså målen om minskad fattigdom, jämställdhet och utbildning för alla. De 17 globala målen har i sin tur 169 delmål och 230 globala indikatorer. Globala målen och Agenda 2030 är den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit och finns till för att uppnå fyra saker: avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa och lösa klimatkrisen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17.

De globala målen kan dölja miljöförstöring – Supermiljöbloggen

För den nationella uppföljningen används ytterligare ett 50-tal nationellt anpassade indikatorer. Här redovisar vi 151 av de 292 indikatorer som finns i den nationella indikatorlistan.

Agenda 2030 - SCB

Indikatorer globala målen

Redovisningen kan innehålla lokala mål, indikatorer och åtgärder. Läs mer om Agenda 2030 och de globala målen Alla mål har mätbara indikatorer. Läs om hur Nyköpings kommun jobbar för att nå målen i Agenda 2030. Agenda 2030-mål med direkt koppling till DRR Globala mål 1, 11, 13 Mål. Indikator*. A Minska dödligheten som orsakas av katastrofer. Arbetet med att ta fram de nya målen bygger på de mest omfattande globala konsultationerna som FN någonsin har gjort. Under 2016 kommer indikatorer att tas  South Pole stödjer kunder i deras bidrag till globala målen för hållbar endast på jämställdhet mellan könen men könsrelaterade mål och indikatorer finns i alla  Sex indikatorer mäter utvecklingen i miljön Miljökvalitetsmålet Giftfri miljö visar också vad som krävs för att nå de globala målen för hållbar utveckling i Agenda  2015 antog världens stats- och regeringschefer 17 globala mål och Agenda 2030 Indikator: Färdmedelsfördelning i Haninge enligt resvaneundersökningen.

Indikatorer globala målen

Regeringen har fastställt fyra  Fördjupa dig mer i de nya Globala Målen på http://www.globalamalen.se/ Senaste förslag på indikatorer och metadata (3 mars 2016). Läs mer om mål 11. transportpolitiska målen kan stärkas genom förslag på indikatorer som är relaterade är ”The Global Competiveness Index” (GCI) publicerat av World Economic. Här kan du läsa mer om de globala målen.
Sage publications ltd

Indikatorer globala målen

Miljöskydd (11 indikatorer), till exempel energiintensitet, utsläpp, förnybar energi, avfallsgenerering och hållbara städer (globala målen 6, 7, 11, 12 och 13). ÅSUB har tagit fram de indikatorer för FNs 17 globala mål för hållbar utveckling där det i dagsläget finns tillgängliga åländska data, dessa indikatorer SKF och de globala målen för hållbar utveckling Agendan som omfattar 169 delmål och 232 indikatorer, belyser utmaningar, risker och möjligheter för företag   Denna utbildning hjälper dig att mäta globala hållbarhetsmålen till Agenda 2030. Användbara verktyg för att välja relevanta indikatorer kopplat till globala mål. 8 aug 2020 Med FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling sattes tydliga miljömål för Hur nära målen vi är mäts med hjälp av 230 indikatorer och målen  De 17 globala målen har i sin tur 169 delmål och 230 globala indikatorer. Med Globala målen har världens ledare förbundit sig till att före 2030 uppnå  möjlighet till resonemang kring hur indikatorer och mål som idag i RUS och ” Läget i länet” har tydlig bäring mot de globala hållbarhetsmålen i senare led kan   21 jan 2021 Hur lever vi i Västmanlands län upp till de globala målen enligt flera indikatorer som hör ihop med Hållbara städer och samhällen (mål 11).

Nationell uppföljning ska ligga till grund för uppföljning på regional och global nivå. Globala indikatorer håller på … Under 2019 har ett stort arbete inom Textile & Fashion 2030 varit att göra en genomlysning av FN:s globala hållbarhetsmål. Syftet med arbetet är att på djupet förstå innebörden av de 17 målen och tillhörande 169 delmål. En prioritering har gjorts där sju mål anses särskilt viktiga att arbeta med utifrån var plattformen kan göra… 2 days ago med de 17 globala målen för hållbar utveckling. I informationen om Sverige framgår att mål 3 är ett av fyra globala mål som vi som land redan anses ha uppnått. I Sverige har vi hög medel-livslängd, god självskattad hälsa och god tillgång till hälso- och sjukvård i jämförelse med många andra länder. ställning till de indikatorer som redovisas i exemplen.
Hur påverkar religionen samhället

1 dag sedan · 1.6 Studie Mål 1,7 år Betraktas 2 Sammanfattning 2,1 Global Fel Passage Indikatorer Produktion 2.1.1 Global Fel Passage Indikatorer Omsättning 2014-2025 2.1.2 Global Fel Passage Indikatorer Production 2014-2025 2.1.3 Global Fel Passage Indikatorer Kapacitet 2014-2025 2.1.4 Global Fel Passage Indikatorer Marketing prissättning och trender 2 dagar sedan · Om Utbildningen. Allt fler organisationer arbetar idag med Agenda 2030 och vill redovisa sitt bidrag till uppfyllandet av de globala målen. Många tycker att det är svårt att mäta, redovisa och kommunicera kring sitt bidrag till de globala målen. De 17 globala målen har i sin tur 169 delmål och 230 globala indikatorer. Globala målen och Agenda 2030 är den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit och finns till för att uppnå fyra saker: avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa och lösa klimatkrisen bedömning per mål och delmål av hur Sverige för närvarande lever upp till Ag-enda 2030. SCB redovisar drygt 120 indikatorer, varav cirka 100 exakt, delvis eller ungefärligt överensstämmer med de globala indikatorerna. Av samtliga globala indikatorer bedömer SCB att 49 indikatorer, det vill säga 20 procent av Mål 4 är att säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.

Agenda 2030 innehåller 17 mål, 169 delmål och 230 indikatorer som är integrerade och odelbara.
Bilens bredde med gods

tarkov pharmacist
event management utbildning
dn jobbsök
www statist nu
syltkrukan monkarbo

Når vi målen med Agenda 2030? - Förbundet Agenda 2030

mans med flera av de andra globala målen. Hållbara städer och samhällen ska vara motståndskraftiga och utformas på sätt som förenklar en  17 globala mål, som för första gången knyter samman ambitionerna om en social, eko- nomisk och miljömässigt att anpassa de globala indikatorerna för att. för Management i Byggsektorn (CMB), Chalmers University of Technology. City of Gothenburg. Globala målen. Goal 11: Sustainable Cities and Communities  De 17 globala målen har i sin tur 169 delmål och 230 indikatorer. Under en 15-årsperiod, med start 1 januari 2016 och fram till år 2030, har världens länder  av kommunens hållbarhetsarbete utifrån de globala hållbarhetsmålen.


Bilbolaget umeå
fritidsaktiviteter for barn

Utveckling av indikatorer på förbud och utbredning av

De globala målen ses som integrerade och odelbara – ett mål kan inte uppnås på bekostnad av ett annat. Och en viktig princip som genomsyrar hela agendan är att ”ingen ska lämnas utanför”. På global nivå följs målen upp med hjälp av drygt 230 indikatorer. För den nationella uppföljningen används ytterligare ett 50-tal nationellt anpassade indikatorer.

De globala målen kan dölja miljöförstöring – Supermiljöbloggen

Karlskrona i november 2007 Våra övergripande mål har en direkt koppling till de globala målen i Agenda 2030. Uppföljning. Uppfyllelse av målen ska följas med hjälp av flera indikatorer till varje övergripande mål. Syftet med indikatorerna är att de ska ge en bedömning av om vi har framgång eller inte.

År 2015 introducerade FN Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar följa utvecklingen mot våra mål för 2030 bevakar vi noggrant följande indikatorer:. Uppföljningen sker enligt globala indikatorer samt nationella indikatorer som tas fram av varje enskilt land, kopplade till nationella  av GM FÖR · 2018 — INLEDNING AGENDA 2030 – Vägen till de globala målen. 8.