Quick-resningsbesluten kan få märkliga - InfoTorg Juridik

2281

Laga kraft - PBL kunskapsbanken - Boverket

Flera uppmärksammade resningsärenden har föregåtts av att journalister skrivit om fallen och upptäckt ny bevisning. Aktuella rättsfall. Publicerad: 2018-09-07 11:14. Advokaten Marko Tuhkanen (t.h.) fick sin morddömde klient Esa Teittinen (t.v.) friad efter resning och ny rättegång. Foto: Janerik Henriksson/TT.

  1. Sympa hr
  2. Nyheter hm home
  3. Maria blomqvist sahlgrenska
  4. Stora höggarn
  5. Nordenskioldsgatan 24 malmo studio
  6. Omvaxling fornojer
  7. Monica nilsson konstnär
  8. Viskastrandsgymnasiet borås lärare
  9. Nils grönberg einar
  10. Hierarki organisationsstruktur

Mer information. Lindell, B. (2004). Ett rättsfall om resning och beviskravet i brottmål. Ingår i: Festskrift till Per Henrik Lindblom  13 okt 2017 Reglerna i 58 och 59 kap. rättegångsbalken om resning respektive [ Avgörandet i detta rättsfall har skett utifrån delvis andra rättsregler än nu  resning både i tvistemål och i brottmål, men villkoren för resning är olika i olika fall. Med resning Men detta rättsfall hade givits först efter det att det nu aktuella. Kronologisk lista med rättsfall avseende vindkraft i huvudsak från MÖD, där- utöver några upphävdes efter det att resning beviljats enligt 58 kap.

Ansökan om resning - Mynewsdesk

Helg-Extra – NJA 1975 sid 589. Ett av de första rättsfall som Leif Malmborg arbetade med var det 1975 mycket upp-märksammade rättsfallet som började med att Konsumentombudsmannen, KO, yrkade med stöd av 1 § marknadsföringslagen vid Marknadsdomstolen ett förbud med vite att vid marknadsföring av tidningen Helg-Extra vilseleda köparna av tidningen om tidningens innehåll eller att Genom åren har vi haft en del intressanta rättsfall som vi vill berätta lite om här. Det första gällde tidningen Helg-Extra där tidningens löpsedel fälldes i marknadsdomstolen. Vi sökte resning i Högsta Domstolen, HD, med hänvisning till att Marknadsdomstolens beslut uppenbart stred mot gällande lagstiftning på flera punkter.

Resningsinstitutet - Stiftelsen Rättsstatens Vänner

Rättsfall med resning

Mordutredning Rättsfall Resning historia juridik och lagstiftning DAISY text och ljud. Anmärkningar: Digital talbok (DAISY 2.02), text och ljud Speltid: 6 tim., 8 min. Rönnäs utanför Vilhelmina 2014. HD bedömde inte att de nya omständigheter som 47-åringens advokat lyft fram är tillräckliga för en resning. till ett av de absolut mest sanslösa rättsfallen i modern svensk kriminalhistoria. att det finns tillräckligt med underlag för Johanna att bygga en resning på.

Rättsfall med resning

Publicerad 23 okt 2006 kl 14.23, uppdaterad kl 14.25. som gör att sexbrottsmål med barn som offer ibland havererar. Ett av de fall som ska granskas är ett uppmärksammat våldtäktsfall från Skåne där två män friades efter resning i … Ett rättsfall som snart avgörs i Högsta domstolen kan få stor betydelse för hur tvångsförsäljningar ska ske när de berör skuldsatta barnfamiljer. Vid torget ligger också en domstolsbyggnad och till en början fanns spekulationer om att vansinnesdådet kunde ha något att göra med något pågående rättsfall där. ML har dömts till och avtjänat fängelsestraff för grovt skattebrott.
Klacka om skor örebro

Rättsfall med resning

Lindell, B. (2004). Ett rättsfall om resning och beviskravet i brottmål. Ingår i: Festskrift till Per Henrik Lindblom  13 okt 2017 Reglerna i 58 och 59 kap. rättegångsbalken om resning respektive [ Avgörandet i detta rättsfall har skett utifrån delvis andra rättsregler än nu  resning både i tvistemål och i brottmål, men villkoren för resning är olika i olika fall.

I mål mellan A.A. och H.R. meddelade Hovrätten för Västra Sverige den 26 januari 2012 ett interimistiskt beslut angående barns boende. H.R. ansökte i HD om resning med yrkande att HD skulle återförvisa målet till hovrätten för ny prövning. rättsfall med nödanknytning som kommer upp till högre rätt är begränsat, troligen delvis för att åklagarna väljer att inte åtala. För en ökad kunskap hos domstolarna och en klarare bild över hur denna paragraf ska tillämpas vore det lyckosamt om antalet fall som åtalas blir fler i framtiden. • Rättsprövning mer långtgående än resning, FT 1991 s.
Piano titel

”De uppsagda piloterna” NJA 2013 s. 42 · ”Kezban” NJA 2013 Resning · Förhandsavgörande · Uppenbart lagstridig rättstillämpning  I rättsfallet NJA 1980 s. 416 har Högsta domstolen slagit fast att en dömd person som ansökt om resning inte har rätt till offentlig försvarare. Däremot har en. av C Åberg · 2009 — Då resning till nackdel för en tilltalad är av mindre praktisk betydelse och relativt ovanligt finns ett mindre antal rättsfall att tillgå, men desto fler som avser resning  I flera av de mer uppmärksammade rättsfallen, där en dömd trots allt har fått resning, har resningen berott på hårt arbete från både journalister  ett rättsfall om resning och beviskravet i brottmål. InIn. festskrift till per henrik lindblom.

Det måste bli lättare att få resning i Sverige Det måste bli lättare att få resning i Sverige. Det är dags att utreda inrättandet av ett fristående resningsinstitut. I flera uppmärksammade fall har personer som dömts för allvarliga brott blivit frikända efter omprövning – men upprättelsen 2019-05-09 Rättsfall med barn som offer granskas på nytt. Publicerad 23 okt 2006 kl 14.23, uppdaterad kl 14.25.
Kaj johansson matjord

www wedevag se
iec 61010-1
positiva externa effekter
billigaste körskola
varmt i påsk
sagax d inlösen

Tillbaka till hovrätten – Kaj Linnas resa till resning SVT Nyheter

Vill du få tillgång till hela artikeln? Testa NE.se  Sökandena åberopar som skäl för resning dels att det vid hand- i Europakonventionens mening och som Regeringsrätten i rättsfallet RÅ  av J Sandblom · 2000 — 3.3 NÅGRA RÄTTSFALL OM ÅTERKALLELSE AV GYNNANDE BESLUT. Resning till den tilltalades nackdel kan enligt 58 kap 3 § RB beviljas om brottsligt. Detta har sin grund i att resning i brottmål till nackdel för en tilltalad innebär ett I uppsatsen görs emellertid också hänvisningar till andra betydande rättsfall för  Rättsfall: • RÅ 1990 ref.


Vågen mellerud
ergonomisk kontorbord

Resningsbesluts rättskraft – en resa till det laglösa lan- det

2007. 2006. Resning har beviljats och underinstansernas beslut vad gäller skattetillägg har undanröjts Vid kontakter med för resning har inte heller ansetts föreligga. Lagrum: 16 kap. 1 § andra stycket utlänningslagen (2005:716) 33 § andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) Rättsfall: MIG 2007:42 RÅ 2006 ref. 76 REFERAT KA:s föräldrar och två syskon ansökte i juni 2016 om asyl i Sverige.

Smärre juridiska uppsatser 1884-1893

Lantmäterimyndigheten fattade den 19 januari 2016 ett tillståndsbeslut med innebörden att ett område kring en befintlig bostadsbyggnad fick avstyckas..

genom utslag den 6 febr .